INFORMASJON TIL VÅRE FORBINDELSER

Vestby Galvaniske Verksted AS har besluttet å omstrukturere driften.

Vestby Galvaniske Verksted AS har inngått en samarbeidsavtale med Gundersen Galvano AS i Sarpsborg. Dette medfører at produksjonen ved Vestby Galvaniske Verksted AS sine lokaler i Vestby vil avsluttes den 01.12.2019, og at produksjonen fra denne dato vil bli flyttet til Gundersen Galvano AS i Sarpsborg. Siste innleveringsdato av gods til Vestby Galvaniske Verksted AS sine lokaler vil være fredag 29.11.2019.

Gundersen Galvano AS er en framtidsrettet bedrift med et stort prosesspekter innen overflatebehandling. De er ISO-godkjent etter ISO 9001 og ISO 14001 og har stor kapasitet ved sine anlegg. Se vedlagte informasjonsskriv fra Gundersen Galvano AS eller gå inn på deres hjemmeside www.gundersen-galvano.no.

Gundersen Galvano AS er miljøsertifisert og benytter miljøriktige prosesser i sin produksjon. Disse prosessene er noe dyrere i drift. Det kan være at prisene må justeres noe i forhold til dagens priser ved Vestby Galvaniske Verksted AS for å dekke opp denne kostnadsøkningen.

For å gjøre overgangen til nytt produksjonssted så problemfri som mulig for våre kunder så vil daglig leder ved Vestby Galvaniske Verksted AS, Morten Hansen, være med over til Gundersen Galvano AS for å følge opp gamle og nye kunder.

Fra og med 01.12.2019 vil leveringsadresse for gods være:
Gundersen Galvano AS
Helgebyveien 29
1734 Hafslundsøy

Fra og med 01.12.2019 vil adresse for nye ordre være:
ingunn@gundersen-galvano.no

Skulle det være behov for mer informasjon så ta kontakt med:
Morten Hansen, Vestby Galvaniske Verksted AS, tlf. 92036261,
e-post: mort-han@online.no

Svein Gundersen, Gundersen Galvano AS, tlf. 69130593,
e-post: svein@gundersen-galvano.no

Vi ser fram til et fortsatt godt og fruktbart samarbeid.

Med vennlig hilsen
For Vestby Galvaniske Verksted AS
Morten Hansen
Daglig leder

For Gundersen Galvano AS
Svein Gundersen
Daglig leder